13 Ιαν 2012

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει

Μετά την τακτοποίηση των εσωτερικών προβλημάτων, ο Ιουστινιανός υπέγραψε συνθήκες ειρήνης με τους γειτονικούς λαούς στο Δούναβη και με τους Πέρσες στην Ανατολή. Στη συνέχεια στράφηκε κατά των Γότθων και των Βανδάλων στη Δύση.
Χρειάστηκαν είκοσι χρόνια πολέμου, για να διαλύσει τα κράτη τους και να ξαναπάρει τα χαμένα εδάφη της Δύσης και της Αφρικής. Οι στρατηγοί Βελισάριος και Ναρσής με τις νίκες τους έδωσαν δόξα στον αυτοκράτορα και  έφτασαν την αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα.
Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι, όμως, κούρασαν το στρατό, αποδυνάμωσαν τις φρουρές των συνόρων στο Δούναβη και την Ανατολή,  εξάντλησαν οικονομικά την αυτοκρατορία και δεν έλυσαν τα προβλήματα με τους γειτονικούς λαούς. 

Λύσε το σταυρόλεξο κάνοντας κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου