13 Νοε 2015

Ενημέρωση Γονέων


Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται ως εξής:


Τάξη
Ημέρα
Ώρα
Α1
Δευτέρα
10:45-11:30
Α2
Τρίτη
11:45-12:25
Α3
Δευτέρα
11:45-12:25
Β1
Πέμπτη
10:45-11:30
Β2
Πέμπτη
10:00-10:45
Γ1
Δευτέρα
10:00-10:45
Γ2
Τρίτη
10:00-10:45
Δ1
Πέμπτη
10:00-10:45
Δ2
Τρίτη
10:00-10:45
Ε1
Τρίτη
10:00-10:45
Ε2
Πέμπτη
11:45-12:25
ΣΤ1
Δευτέρα
11:45-12:25
ΣΤ2
Δευτέρα
12:35-13:15Εκπαιδευτικός
Ημέρα
Ώρα
Χονδρούδης Γεώργιος, ΠΕ11
Τρίτη
08:10-09:40
Δέτσιου Σοφία, ΠΕ20
Τρίτη
08:10-09:40
Χανιώτη Δήμητρα, ΠΕ08
Τετάρτη
13:15-14:00
Τσούμα Αθηνά,ΠΕ16.01
Τετάρτη
10:00-10:45
Χατζημιχαήλ Ευαγγελία
Τρίτη
13:25-14:00
Παπάς Βησσαρίων, ΠΕ70
Δευτέρα
13:25-14:00

13 Οκτ 2015

Συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, εγκρίθηκε πρόταση εκπαιδευτικού σχεδίου με τίτλο: «Το περιβάλλον γύρω μας ως πρόκληση και υπευθυνότητα» («Environment surrounding us as a challenge and responsibility») διάρκειας 2 ετών.

Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετέχει ως εταίρος και το Δημοτικό Σχολείο Νάουσας Πάρου μαζί με σχολεία από την Τσεχία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Λετονία, την Κροατία και την Τουρκία. Το συντονιστικό ρόλο ανέλαβε το σχολείο της Τσεχίας.

H κοινοτική επιχορήγηση για τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 26.055 €.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία των παραπάνω χωρών, την ενσωμάτωση καινούριων πρακτικών κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και την αναδιαμόρφωση του διδακτικού περιεχομένου με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το περιβάλλον, η αδελφοποίηση και αλληλεπίδραση σχολείων της Ευρώπης και η ένταξη νέων μεθόδων διδασκαλίας στα σχολεία που συμμετέχουν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών.

2 Οκτ 2015

Προκήρυξη θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Νάουσα, 2-10-2015
    Αρ. πρωτ.: 1041ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΟ Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου, έχοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57/Α/23-3-1999).
 2. Την παρ. 45 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Α/14-3-2000).
 3. Την με αρ.  2515/5/13-στ'/15-9-1997 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 839/Β/19-9-97) και την αρ. 2515/5/13ο/16-10-1997 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 967/ Β//29-10-1997).
 4. Την με αρ. 32634/28-9-2000 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1240/Β/11-10-2000).
 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
 
Προκηρύσσει
την πλήρωση της θέσης εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω:
 
 1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-16, δηλαδή από την ημέρα σύναψης της σχετικής σύμβασής μέχρι 15 1ουνίου 2016.
 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
 3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
 • Από τις 7:50 μέχρι τις 8:20 το πρωί
 • Από τις 13:50 μέχρι τις 14:20 το μεσημέρι.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
 1. Στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του.
 2. Ο εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
 3. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 8-10-2015, στις 13:30, στη διεύθυνση του σχολείου:
 1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου και στο τηλέφωνο 2284051208.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 
 
 
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΠΑΣ


22 Σεπ 2015

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/46354/20-07-2012,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2204/Β΄/26-07-2012 και την 2/37645/0020/08-07-2002, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 902/Β΄/17-07-2002, οι γονείς των μαθητών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (έως 3.000 €) δικαιούνται εισοδηματικής ενίσχυσης 300 € για κάθε παιδί.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να καταθέσουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του σχολείου το συντομότερο. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν στην Δ.Π.Ε. Κυκλάδων, έως τις 10 Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον  διευθυντή του σχολείου στο τηλέφωνο 2284051208.


Από το σχολείο

10 Σεπ 2015

Αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας
Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά (2015-16) θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 09:00 π.μ.22 Ιουν 2015

Επίσκεψη στην Έκθεση Βιβλίου

Η 5η έκθεση Βιβλίου από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας έγινε πραγματικότητα και ένα-ένα όλα τα τμήματα του σχολείου μας άρχισαν να την επισκέπτονται. Εκεί, περιπλανήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Αγ. Αθανασίου,όπου παρατήρησαν, ξεφύλλισαν, διάβασαν και διάλεξαν βιβλία από την πλούσια συλλογή βιβλίων που ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων φρόντισε να παρουσιάσει για άλλη μια χρονιά. Επίσης, ζωγράφισαν και κατασκεύασαν διάφορες εργασίες, αλλά και έπαιξαν σύγχρονα επιτραπέζια παιχνίδια, που οι κύριοι Σίμος και Δημήτρης Βαριάς τους παρουσίασαν. 

Πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου  μας για υπέροχη έκθεση βιβλίου που διοργάνωσε! Με το καλό και του χρόνου!

Η μεγάλη εκδρομή της Στ' τάξης!

Μετά από πολλή προετοιμασία, η πολυαναμενόμενη εκδρομή της Στ΄ τάξης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο τέλος του Απρίλη. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς αναχώρησαν την Τετάρτη 22.04.15 για την Αθήνα, όπου και έμειναν τρεις ημέρες. Η εκδρομή ξεκίνησε με επίσκεψη- έκπληξη για τα παιδιά πάνω στο πλοίο για Αθήνα, μιας και ο πλοίαρχος επέτρεψε την είσοδο στη γέφυρα και μας μίλησε για τη δουλειά του.Την πρώτη μέρα επισκέφτηκαν το Ίδρυμα Ευγενίδου (Πλανητάριο) και παρακολούθησαν την πολύ ενδιαφέρουσα προβολή "Κρυμμένο Σύμπαν". Τη δεύτερη μέρα, ξεκίνησαν από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, όπου παρακολούθησαν τη διαδραστική προβολή με θέμα την "Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία" και στη συνέχεια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ήλιος, άνεμος νερό, ενέργεια στο μέλλον".
Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν τη Βουλή των Ελλήνων. Αρχικά, παρακολούθησαν ενημερωτικό βίντεο για την ιστορία του κτιρίου, έπειτα επισκέφτηκαν την αίθουσα "Ελευθέριος Βενιζέλος" με την έκθεση για τα 40 χρόνια δημοκρατίας και την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Την τρίτη μέρα, επισκέφτηκαν το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου χάρη στον ξεναγό που είχαν, έμαθαν για την ιστορία του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης και θαύμασαν τα αρχαϊκά και κλασσικά γλυπτά  και αντικείμενα καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων.
Τέλος, επισκέφτηκαν το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, όπου θαύμασαν τα πολλά διαφορετικά είδη του ζωικού βασιλείου που φιλοξενούνται εκεί. Και κάπως έτσι, η εκδρομή έφτασε στο τέλος της. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την υποστήριξη και την βοήθεια που πρόσφερε για την πραγματοποίηση της εκδρομής, καθώς και όλους όσους βοήθησαν να μειωθεί το κόστος της μέσω του χριστουγεννιάτικου παζαριού, της λαχειοφόρου αγοράς και της αγοράς των ημερολογίων της τάξης.Μαθήματα τοπικής Ιστορίας...

Την Δευτέρα 30.03.15 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ' τάξης επισκέφτηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο Πάρου και περιηγήθηκαν στην χερσόνησο του Αϊ- Γιάννη Δέτη. Εκεί,  ο κ. Τάσος Κασαπίδης τους ξενάγησε και τους ενημέρωσε για την περίοδο 1770-74, που ο Ρωσικός στόλος δημιούργησε στον κόλπο αυτό μια ισχυρή ναυτική βάση. Στο μουσείο, τα παιδιά γνώρισαν και έμαθαν την ιστορία που ένας προς ένας, οι χάρτες που κατασκεύασαν οι Ρώσοι, είχαν να διηγηθούν για το νησί...
23 Μαΐ 2015

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2015-16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αγαπητοί γονείς,

 Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού το επόμενο σχολικό έτος 2015-16 θα γίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, από 1 έως 21 Ιουνίου 2015.
Εγγράφονται όσοι μαθητές  έχουν τη νόμιμη ηλικία, δηλαδή οι γεννηθέντες το έτος 2009.


Απαραίτητα δικαιολογητικά

·Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο ή την Κοινότητα  (με ημερομηνία τελευταίου τριμήνου και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης).
·Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.).
·Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
·Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
·Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).
Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή ιατρό άλλης ειδικότητας και μπορεί να κατατεθεί στο σχολείο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2015.


Σας παρακαλούμε θερμά να μην εξαντλήσετε τα χρονικά περιθώρια, ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγγραφών έως τις 15 Ιουνίου.


Από τη διεύθυνση του  Σχολείου

22 Απρ 2015

Αριθμός ασφαλιστηρίου

Ο αριθμός ασφαλιστηρίου Συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης με το οποίο καλύπτονται οι μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου μας που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων είναι 20009735/20009213.

Πρακτικό Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη Νάουσα της Πάρου και στο γραφείο συνεδριάσεων του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου, σήμερα ημέρα Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 14:00, συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1/26-3-2015 Πράξη του Διευθυντή του σχολείου για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη για την εκδρομή της Στ΄ τάξης στην Αθήνα.
Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων Our Travel (133,00 € ανά μαθητή) και Happy Days Travel (115,00 € ανά μαθητή), επιλέγει ως πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Happy Days Travel.


Ο πρόεδρος
 T.Y. 
Παπάς Βησσαρίων

Τα μέλη
 Ζηνέλης Ιωάννης
 T.Y. 
Καραΐσκου Σοφία
T.Y. 
Κορδονέλη Μαρία
T.Y.

2 Μαρ 2015

Κανόνες ασφαλείας από τα παιδιά του Στ1 τμήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, οι μαθητές και οι μαθήτριες ετοίμασαν ομαδικά κανόνες και συμβουλές οδικής ασφαλείας για πεζούς και οδηγούς, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μας.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις


Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας αποκριάτικη εκδήλωση, όπου συμμετείχαν συνολικά όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την καλύτερη αποκριάτικη στολή. Κάθε τμήμα είχε ήδη ανακηρύξει το δικό του νικητή, ο οποίος τους εκπροσώπησε στο μεγάλο διαγωνισμό του σχολείου. Νικήτρια αναδείχτηκε μαθήτρια του Δ2 τμήματος.Στη συνέχεια, κάθε τμήμα με τη σειρά έπαιξε ένα δημιουργικό και διασκεδαστικό παιχνίδι, που ο Σύλλογος Διδασκόντων είχε προετοιμάσει. Για την ορθή ανάδειξη νικητών, είχε οριστεί κριτική επιτροπή τριών εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Τα παιχνίδια ήταν:
Α' τάξη: "Σαραντοποδαρούσα που χορεύει!"
Β' τάξη: "Μουσικά στεφάνια!"
Γ' τάξη: "Χωρίς χέρια!"
Δ' τάξη: "Χαρτο- ΠΟΛΕΜΟΣ!"
Ε' τάξη: "Ο βασιλιάς Καρνάβαλος!"
Στ' τάξη: "Χορός με παντόφλες;"


Στο τέλος, τα δύο τμήματα της Στ' τάξης έπαιξαν το παιχνίδι του Χαμένου Θησαυρού.