13 Νοε 2015

Ενημέρωση Γονέων


Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται ως εξής:


Τάξη
Ημέρα
Ώρα
Α1
Δευτέρα
10:45-11:30
Α2
Τρίτη
11:45-12:25
Α3
Δευτέρα
11:45-12:25
Β1
Πέμπτη
10:45-11:30
Β2
Πέμπτη
10:00-10:45
Γ1
Δευτέρα
10:00-10:45
Γ2
Τρίτη
10:00-10:45
Δ1
Πέμπτη
10:00-10:45
Δ2
Τρίτη
10:00-10:45
Ε1
Τρίτη
10:00-10:45
Ε2
Πέμπτη
11:45-12:25
ΣΤ1
Δευτέρα
11:45-12:25
ΣΤ2
Δευτέρα
12:35-13:15Εκπαιδευτικός
Ημέρα
Ώρα
Χονδρούδης Γεώργιος, ΠΕ11
Τρίτη
08:10-09:40
Δέτσιου Σοφία, ΠΕ20
Τρίτη
08:10-09:40
Χανιώτη Δήμητρα, ΠΕ08
Τετάρτη
13:15-14:00
Τσούμα Αθηνά,ΠΕ16.01
Τετάρτη
10:00-10:45
Χατζημιχαήλ Ευαγγελία
Τρίτη
13:25-14:00
Παπάς Βησσαρίων, ΠΕ70
Δευτέρα
13:25-14:00