1 Μαρ 2018

Η νέα ιστοσελίδα μας


Από σήμερα, Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα του σχολείου. Κάντε κλικ στην εικόνα για να την προσπελάσετε.

10 Φεβ 2018

Ενημέρωση γονέων


Η μηνιαία ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας θα γίνεται ως εξής:

Τάξη
Ημέρα
Ώρα
Α1
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Α2
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Α3
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Β1
1η Τετάρτη του μήνα
13:15-14:00
Β2
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Γ1
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Γ2
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Γ3
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Δ1
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Δ2
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Ε1
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Ε2
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
ΣΤ1
1η Τετάρτη του μήνα
13:15-14:00
ΣΤ2
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00

Χανιώτη Δήμητρα, Εικαστικών, 1η Παρασκευή του μήνα, 13:15-14:00,
Κουτσογιάννης Αθανάσιος, Γυμναστής, 1η Τρίτη του μήνα, 13:15-14:00,
Κολοφώτη Αγγελική, Γυμνάστρια, 1η Τετάρτη του μήνα 13:15-14:00,
Αντωνιάδου Μαρία, Αγγλικών, 1η Δευτέρα του μήνα, 13:15-14:00,
Παπαγγέλη Ελένη, Αγγλικών, 1η Δευτέρα του μήνα, 13:15-14:00,
Πάστρα Αικατερίνη, ΤΕ, 1η Τρίτη του μήνα, 13:15-14:00.