27 Νοε 2017

Ενημέρωση γονέων


Οι εκπαιδευτικοί ορίζουν ημέρα και ώρα συνάντησης, εντός του εργασιακού και εκτός του διδακτικού τους ωραρίου, για να δέχονται τους γονείς και να παρέχουν πληροφόρηση. 
Οι γονείς επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα. Επίσης, κάθε εκπαιδευτικός, με την άδεια του διευθυντή, μπορεί να κάνει συγκέντρωση γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός του διδακτικού του ωραρίου.

Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται ως εξής:

Τάξη
Ημέρα
Ώρα
Α1
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Α2
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Α3
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Β1
1η Τετάρτη του μήνα
13:15-14:00
Β2
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Γ1
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Γ2
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Γ3
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Δ1
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00
Δ2
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Ε1
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
Ε2
1η Δευτέρα του μήνα
13:15-14:00
ΣΤ1
1η Τετάρτη του μήνα
13:15-14:00
ΣΤ2
1η Πέμπτη του μήνα
13:15-14:00

Χανιώτη Δήμητρα, Εικαστικών, 1η Παρασκευή του μήνα, 13:15-14:00
Κουτσογιάννης Αθανάσιος, Γυμναστής, 1η Τρίτη του μήνα, 13:15-14:00
Κολοφώτη Αγγελική, Γυμνάστρια, 1η Τετάρτη του μήνα
Αντωνιάδου Μαρία, Αγγλικών, 1η Δευτέρα του μήνα, 13:15-14:00
Παπαγγέλη Ελένη, Αγγλικών, 1η Δευτέρα του μήνα, 13:15-14:00

Πάστρα Αικατερίνη, ΤΕ, 1η Τρίτη του μήνα, 11:45-12:25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου